Faktuelle oplysninger om Holbergskolen

  UdskrivTilbage
   

Sømosevej 50
4293 Dianalund
Tlf : 58 20 05 30
Fax : 58 26 43 41
E-mail : holbergskolen@soroe.dk
Hjemmeside :
 
 
 
Skolen har i øjeblikket ca. 600 elever fra 0. – 9. klasse.
I kan læse meget mere om vores værdier, visioner, principper, dagligdag m.m. på vores hjemmeside.
Holbergskolen – En nyrenoveret funktionel skole
 
På Holbergskolen lægger vi stor vægt på høj faglighed i et kreativt udviklings- og læringsmiljø. Læringsmiljøet er varieret og stimulerer alle børnenes intelligenser og kompetencer. Læringsmiljøet varierer imellem fagdelt, tværfaglig og projektorienteret undervisning. Det enkelte barn udvikler således erkendelse, fantasi og lyst til at lære gennem hele skoleforløbet. Vi gør meget ud af at anerkende de enkelte børn, således at børnenes selvværd styrkes. Der er tydelige rammer og værdier, som er med til at give børnene en tryg og sikker hverdag. Skolen er inddelt i 3 faser med aktiv holddeling på tværs af klasser og årgange. I indskolingen er der et meget tæt samarbejde imellem skole og sfo.
Holbergskolen har mange traditioner og vægter fællesskabet højt. Der afholdes årlige teaterforestillinger, koncerter, temadage m.m. for alle på skolen.
Holbergskolen har tradition for et positivt og gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde.
 
               
 
 
 
Trivsel
Læring
Selvværd
Sociale kompetencer
Personlig udvikling
Selvtillid
Medansvar for egen læring
Selvforståelse
Respekt for andre
Selvudvikling
Faglighed
Selvdiciplin
Rettigheder og pligter
Lyst til at lære
Forståelse af andre
Kreativitet
Refleksion
Fællesskab
Fællesskab og fællessang i Multisalen
                                                                                            
                                                                                                                   

 

 
 

SKOLEPORTEN © Skolesoft og UNIC 2001-04
 
 

Sidst ændret af RH den 15-09-2014


SKOLEPORTEN © Skolesoft 2001-14 Information Support